Στόχοι της εταιρείας

Οι Στόχοι τους οποίους έχει θέσει η MATRIX είναι οι εξής :

  • Η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών του πελάτη, σε προιόντα που προστατεύουν την ζωή και την περιουσία του.
  • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Η βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
  • Η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων.
  • Η οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση της εταιρείας.
Links & πληροφορίες