Κατασβεστικά Υλικά

Τα διάφορα μέσα που χρησιμοπούμε κάθε φορά για την κατάσβεση μια φωτιάς, χρησιμοποιούν ανάλογα του τύπου και του μεγέθους τους, τα εξής κατασβεστικά υλικά :

Το νερό ως κατασβεστικό υλικό

Το νερό αποτελεί ίσως το σπουδαιότερο κατασβεστικό υλικό. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναντικατάστατο μέσο πυρόσβεσης, επειδή φέρει συγκριτικά με άλλα κατασβεστικά υλικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η φυσική του σύσταση το κάνει πολύ εύχρηστο, επειδή επιτρέπει την διοχέτευσή του σε σωλήνες, την μεταφορά του σε οποιοδήποτε μακρινό σημείο και την εκτόξευσή του σε μακρινές αποστάσεις με πίεση. Η κατασβεστική ικανότητα του νερού οφείλεται στην υψηλή θερμοχωρητικότητά  του, δηλαδή στην ιδιότητα που έχει να απορροφά μεγάλα ποσά θερμικής ενέργειας, την οποία αφαιρεί από τα καιγόμενα υλικά. Εκτός της παραπάνω ιδιότητάς του, το νερό μπορεί να απομονώσει την πυρκαγία από τον ατμοσφαιρικό αέρα, όταν κατά την χρήση του εκτοξεύεται με την μορφή νέφους ή σύμφωνα με την πυροσβεστική ορολογία με την «βολή ομίχλη».

Ο αφρός ως κατασβεστικό υλικό

Ο αφρός χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων και χημικών προιόντων. Δεν παραβλέπεται βέβαια η κατασβεστική ικανότητα του αφρού και σε ξηρές πυρκαγιές όπως ξυλείας, βαμβακιού κ.λ.π. πλην όμως σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται τεράστιες ποσότητες αφρού για να σκεπάσουν τα υλικά αυτά, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση της πυρκαγιάς αφενός ασύμφορη και αφετέρου αμφίβολης αποτελεσματικότητας, διότι μέσα στους σωρούς και ανάμεσα στα διάκενα που σχηματίζονται από τα τεμάχια των υλικών που καίγονται, υπάρχει αέρας που διατηρεί τις εστίες φωτιάς.

Η κατασβεστική ικανότητα του αφρού είναι διπλή. Έτσι μπορεί και δρά :

  • Μονωτικά, διότι επικάθεται πάνω στις καιγόμενες επιφάνειες διακόπτοντας την επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα και στερώντας ταυτόχρονα από την πυρκαγιά το οξυγόνο.
  • Ψυκτικά, διότι τα τοιχώματα των φυσαλίδων του αφρού αποτελούνται από νερό, το οποίο ψύχει τα καιγόμενα υλικά.
Links & πληροφορίες