Κατάταξη των Πυρκαγιών

Η βασική κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών πραγματοποιείται με κριτίριο την φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα καιγόμενα υλικά (στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα).
Επιπλέον με κριτίριο την συμπεριφορά των καιγόμενων υλικών (χημικές πυρκαγιές).
Η παραπάνω κατάταξη σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα αποτυπώνεται με την μορφή κατηγοριών μέσω συμβόλων ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Πυρκαγιές οι οποίες προέρχονται από ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ οργανικής κυρίως σύνθεσης όπως ξύλο, βαμβάκι, νήματα, χαρτί, χόρτα, ελαστικά, υφάσματα, πλαστικά, κ.λ.π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β  
Πυρκαγιές οι οποίες προέρχονται από ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ή ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ όπως οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, νέφτι, έλαια, λίπη, παραφίνες, κ.λ.π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C     
Πυρκαγιές οι οποίες προέρχονται από ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ όπως προπάνιο, βουτάνιο, μεθάνιο, φυσικό αέριο, ασετιλίνη, φωταέριο, υγραέριο, αιθάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα CO, κ.λ.π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D     
Πυρκαγιές οι οποιές προέρχονται από ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ όπως μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο, νάτριο,  κάλιο, κ.λ.π.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα στερεά και τα υγρά καύσιμα δεν καίγονται στην μάζα τους αλλά στην ελεύθερη επιφάνειά τους σε αντίθεση με τα αέρια καύσιμα που καίγονται εξ’  ολοκλήρου στην μάζα τους.

Links & πληροφορίες