Μικρές και Χρήσιμες Συμβουλές Αντιμετώπισης μιας Φωτιάς

Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως και Αφρού

 • Αφαιρέστε την ασφάλεια (περόνη)
 • Κρατήστε απόσταση από 1 έως 3 μέτρα.
 • Στοχεύστε την Βάση της φωτιάς.
 • Πατήστε την Λαβή (Κλείστρο του πυροσβεστήρα).
 • Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει σβήσει.
 • Αερίσατε τον χώρο.


Πυροσβεστήρες διοξειδίου του Άνθρακα.

 • Αφαιρέστε την ασφάλεια (περόνη)
 • Κατήστε την άκρη της χοάνης με ειδική λαβή από καουτσούκ ή ξύλο
 • (Προσοχή –78 οC ).
 • Κρατήστε απόσταση από 1 έως 3 μέτρα.
 • Στοχεύστε την Βάση της φωτιάς.
 • Πατήστε την Λαβή (Κλείστρο του πυροσβεστήρα).
 • Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει σβήσει.
 • Αερίσατε τον χώρο.
Links & πληροφορίες