Προυποθέσεις για την Έναρξη και Εξάπλωση μιας Φωτιάς

Έχοντας αντίπαλο το στοιχείο της φύσης που λέγεται φωτιά, θα πρέπει κάθε άνθρωπος, ο οποίος δεν διαθέτει την επιστημονική γνώση, την τέχνη και την εμπειρία ενός επαγγελματία πυροσβέστη, να λειτουργεί με ψυχική δύναμη, ορθή κρίση και επιδεξιότητα. Θα προσπαθήσουμε, παραθέτοντας έναν χρήσιμο οδηγό βασικών γνώσεων, να σας καταστήσουμε όσο το δυνατό ικανούς και δυνατούς στην αντιμετώπιση μιάς εστίας φωτιάς στον κοινωνικό, επαγγελματικό η οικιακό χώρο στον οποίο κινείστε.

Για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί μία φωτιά, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες :
  • ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ
  • ΑΕΡΑΣ (ΟΞΥΓΟΝΟ)
  • ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ


οι οποίοι συνυπάρχουν σχηματικά ως τρίγωνο της φωτιάς :

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, μείωση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα σε ποσοστό κάτω από το 15% περίπου, δεν συντηρεί την καύση και συνεπώς επέρχεται κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Links & πληροφορίες