Πυροσβεστήρας 1 Kg

Πυροσβεστήρας 1 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, με κλείστρο μινιόν και μεταλλικό μανόμετρο. Πιστοποιημένος κατά CE, ΕΝ3 και SOLAS από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Κατασβεστική Ικανότητα: 5Α, 21Β, C.

Links & πληροφορίες