Πυροσβεστήρας οροφής 1 Kg ΑΒC 40%, τύπου UFO

Πυροσβεστήρας οροφής 1 Kg ΑΒC 40%, τύπου UFO, με κλασική βάση με βίδα και παξιμάδι, σπρίνκλερ 68οC νίκελ με βαλβίδα πλήρωσης και μεταλλικό μανόμετρο, τα οποία είναι πάνω στο σπρίνκλερ και όχι στο δοχείο, καθώς και κλουβί προστατευτικό του σπρίνκλερ. Πιστοποιημένος στο σύνολο κατά CE από ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Links & πληροφορίες