Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%

Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, ορειχάλκινο μαστό και δύο βάνες ορειχάλκινες 1/2". Αναγραφή επί της συσκευασίας του αριθμού σειράς κατασκευής (S/N).

Links & πληροφορίες