Επιτραπέζιος πυροσβεστήρας 0,2 Κg ξηράς σκόνης ΑΒC 40%

Επιτραπέζιος πυροσβεστήρας 0,2 Κg ξηράς σκόνης ΑΒC 40%, κόκκινος. Πιστοποιημένος κατά CE στο σύνολο από ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Links & πληροφορίες