Πυροσβεστήρας 1 Kg

Πυροσβεστήρας 1 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο μονόραφο, κλείστρο με μαύρο καπάκι και μεταλλικό μανόμετρο. Πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ3 από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Κατασβεστική Ικανότητα: 5Α, 21Β, C.

Links & πληροφορίες